Obsadzované pozície

Dovoľte nám pomôcť Vám profesijne a osobnostne rásť a popritom naplniť Vaše kariérne ambície. Nové príležitosti pre Vás vytvárajú nové výzvy a zaručený osobnostný rast.
Zoznam obsadzovaných pozícií:

Hľadáte pracovnú príležitosť, kde sa môžete odborne realizovať v prostredí kde je každý zamestnanec dôležitou súčasťou tímu? Našim klientom je stabilná, napredujúca, inovatívna a ľudsky orientovaná spoločnosť z oblasti oceliarskeho výrobného priemyslu.

Náplň práce
Zodpovedá za zabezpečenie interného logistického riadenia materiálového toku nedokončenej výroby a hotových výrobkov medzi výrobnými strediskami, zodpovedá za riadenie logistických pracovníkov internej dopravy vo výrobnom procese.
Spracováva požiadavky na prevoz výrobných komponentov a navrhuje úpravy termínov v súlade s prioritami stanovenými obchodným úsekom.
Zabezpečuje kontrolu a optimalizáciu skladových zásob, zásob nedokončenej výroby, analyzuje proces a navrhuje zmeny internej logistiky.
Monitoruje činnosti súvisiace s riadením internej logistiky.
Zodpovedá za príjem položiek z kooperácií za ich správne uskladnenie a včasnú distribúciu na strediská za účelom vykonania následnej výrobnej operácie.
Koordinuje činnosť výdajní náradia.
Plní pokyny nadriadených a povinnosti v zmysle interných noriem riadenia vydaných zamestnávateľom.

Požiadavky
Min. stredoškolské vzdelanie
Prax min. 2 roky v obdobnej pozícii
Komunikačné zručnosti
Koordinačné a analytické schopnosti
Skúsenosti z výrobného prostredia
VP- B

Finančné ohodnotenie
od 1800 Eur + kvartálne odmeny. Finálna výška platu závisí od skúseností kandidáta a vzájomnej diskusie.

Ak Vás uvedená pracovná pozícia zaujala, kontaktuje nás prostredníctvom kontaktného formulára

Hľadáte pracovnú príležitosť, kde sa môžete odborne realizovať v prostredí kde je každý zamestnanec dôležitou súčasťou tímu? Našim klientom je stabilná, napredujúca, inovatívna a ľudsky orientovaná spoločnosť z oblasti oceliarskeho výrobného priemyslu.

Náplň práce
Zamestnanec vykonáva činnosti v súvislosti s technickou prípravou výroby, ako je vypracovávanie technologických postupov zvárania, resp. opracovanie, navrhuje parametre zváracieho procesu, resp. procesu opracovania spracováva technologickú dokumentáciu pre výrobu.
Posudzuje výkresovú dokumentáciu z hľadiska procesu zvárania, resp. opracovania posudzuje navrhované zmeny z hľadiska vhodnosti a kvality procesov zvárania a nákladov, realizuje schválené zmeny v technologickej dokumentácii a plní ostatné povinnosti podľa opisu pracovného miesta.
Plní pokyny nadriadených a pracovné povinnosti v zmysle interných noriem riadenia vydaných zamestnávateľom.

Požiadavky
Vysokoškolské vzdelanie technického smeru
Vhodné aj pre absolventa
Práca v Invertore, AutoCad

Finančné ohodnotenie
od 1200 Eur (absolvent) + odmeny. Finálna výška platu závisí od skúseností kandidáta a vzájomnej diskusie.

Ak Vás uvedená pracovná pozícia zaujala, kontaktuje nás prostredníctvom kontaktného formulára