Kontakt

Personálne poradenstvo, vzdelávanie

Ak máte záujem o naše vzdelávacie aktivity, alebo personálne poradenstvo, neváhajte nás kontaktovať.

Sídlo spoločnosti:
Laborus, s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 7
811 02 Bratislava

IČO : 46 547 088
DIČ: 2023451826

Registrácia: OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 79436/B

back office:                         info@laborus.sk
vzdelávacie aktivity:          liska@laborus.sk
personálne poradenstvo: hr@laborus.sk