• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Meno:
Juraj
Názov:
Ing. Juraj Líška
Spoločnosť:
Laborus, s.r.o.
Telefón:
+421 905 866 567 - asistent Laborus, s.r.o.
WEBSITE:
www.laborus.sk
Adresa:
Grösslingová 45, Bratislava, 811 09
2liska.jpg

DETAILS:

Juraj Líška je riaditeľom spoločnosti Auxerre, spol. s r.o. Vyštudoval Manažment na Ekonomickej Univerzite v Bratislave, na ktorej,  v rámci postgraduálneho vzdelávania, pôsobil aj ako pedagóg. Viac ako 15 rokov pôsobil vo vysokej manažérskej funkcii v slovenskej filiálke  francúzskej nadnárodnej spoločnosti, pričom sa profesionálne venoval oblasti finančného riadenia, rozpočtovania a budgetingu,  manažmentu úspor, nákupným metódam a technikám, implementácii pravidiel ISO, komplexným nákupným stratégiám a v rámci svojich aktivít sa venoval aj školiteľskej a vzdelávacej činnosti. Ako odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie, realizoval metódy a postupy verejného obstarávania. V súčasnosti sa venuje hlavne oblasti podnikateľského poradenstva a obstarávaniu. Získaním osvedčenia o andragogickom minime lektorov sa venuje vzdelávacím aktivitám ako konzultant, školiteľ a tútor.