• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Vytvoriť PDF súbor Tlačiť

Ako byť dobrým prezentátorom?

Opis

Cieľom tréningu je zefektívnenie a posilnenie vášho vystupovania. Interaktívnou formou sa naučíte ovládať podstatné zložky efektívnej prezentácie tak, aby bol váš prejav sebavedomý, kultivovaný a zaujímavý pre vaše publikum. Osvojíte si jednoduché pravidlá, vďaka ktorým sa prezentovanie premení zo stresujúcej povinnosti na príjemnú súčasť vašej práce.

Kurz praktickým spôsobom zlepšuje rétoriku účastníkov pri pracovných stretnutiach, poradách a mítingoch, zdokonaľuje verbálny aj neverbálny prejav a odstraňuje monotónnosť a iné chyby prejavu.

Cieľová skupina:
 • manažéri
 • vedúci pracovníci
 • ľudia využívajúci svoj hlas na profesionálnej úrovni
 • osoby, ktoré využívajú prezentačné techniky (napr. predajcovia, učitelia, a pod.)
 • ostatné osoby, ktoré aktívne využívajú komunikačné zručnosti

Obsah:

 • úvod- diagnostika (silne stránky, nedostatky, zlozvyky...)
 • práca s vlastným štýlom – autentické vystupovanie „vo vlastnej koži“
 • mentálne techniky pre prekonanie strachu / trémy – založené na NLP technikách
 • zameranie na obsah / ako ho vytvoriť, aby: mal logickú štruktúru, vystihol zámer a zaujal
 • ako zaujať hneď v úvode a udržať pozornosť až do konca
 • zameranie na formu - praktický nácvik jednotlivých zručností: /gestikulácia – prirodzené gestá v súlade s obsahom a štýlom prejav, mimika – výraz tváre ako nástroj komunikácie, hlas - výslovnosť, intonácia, melódia, očný kontakt s publikom, postoj – celkové držanie tela/
 • zbaviť sa rušivých zvukov a zbytočných slov v prejave
 • práca s time managementom
 • práca s vizuálnymi pomôckam: /powerpoint – základné zásady úspešnej prezentácie,  flipchart a iné /
 • podnietenie a zvládnutie interakcie
 • prekonať rozdiel a vytvoriť prepojenie medzi publikom a sebou – rečníkom
 • ako vzbudiť v publiku emócie a sympatie
 • ako zvládnuť negatívne naladené publikum
 • profesionálne zvládanie Q&A sessions - kola otázok od publika
 • humor a príbehy – ako ich zakomponovať do prezentácie pre umocnenie dojmu

Spôsoby prevedenia aktivity:

 • praktický nácvik so spätnou väzbou
 • individuálny prístup - malá skupina, veľa osobnej pozornosti
 • profesionálny prístup
 • hravá a zážitková forma
 • natáčanie na kameru
 • dynamický priebeh
 • pozitívne a podporné prostredie - ideálne na učenie

 

Počet účastníkov od-do: 8 - 12

Počet dní aktivity/počet vyuč.hodín: 2 dni / 11 hod. aktívnej práce

Vložné je vrátane obeda

Organizácia školiacej aktivity /ŠA/:

 • 8,30-  9,00 hod. prezentácia
 • 9,00-12,00 hod. ŠA s prestávkou na občerstvenie
 • 12,00-13,00 hod. obedňajšia prestávka
 • 13,00-15,30 hod. ŠA
 • v prípade dvojdňového školenia je koniec školenia druhý deň o 14,45 hod.

 

Dátum začiatku:
Sob, 20 Október 2018
Dátum ukončenia:
Ned, 21 Október 2018
Kód kurzu:
140101/01
Cena:
375 EUR za 1 účastníka
Miesto:
bude upresnené

Školiteľ Meno Názov Spoločnosť
11Katka-Set-A_0034.jpg Katarína Kovalčíková Katarína Kovalčíková Laborus, s.r.o.
Telefón: +421 905 866 567 - asistent Laborus, s.r.o.
Adresa: Grösslingová 45 Bratislava
http://www.laborus.sk

Objednať tento kurz: Ako byť dobrým prezentátorom?

Údaje o spoločnosti

Kategória