• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
SK

Dabingový kurz

Tlačiť

Cieľom tréningu je využitie a ovládanie hlasu ako nástroja odovzdania myšlienky a posolstva poslucháčom. Dôležitým je najmä úspešné zvládnutie vlastného hlasového prejavu s využitím správnych dýchacích techník, artikulácie, práce s textom a jeho prezentovaním v rôznych roliach. Účastník kurzu sa naučí správne pracovať s mikrofónom, stvárňovať postavy vrátane definovania ich charakteru, psychológie postáv a taktiež sa naučí spolupracovať s dabingovým režisérom.

 

Cieľová skupina:

 • študenti herectva
 • začínajúci dabingoví herci
 • osoby, ktoré sa zaujímajú o prácu s hlasom

 

Obsah školenia:

 • využitie hlasu ako prostriedku tvorby dramatického diela
 • hĺbka a priestor v dramatickom diele
 • charakter dabovanej role vs. zafarbenie hlasu
 • dramaturgia textu
 • hlasové výrazové prostriedky
 • úloha herca a režiséra v dabingu
 • režijná práca s dabingovým hercom
 • praktická škola dabingu v dabingovom štúdiu

 

Odborný garant/Lektor: Štefánia Gorduličová - dabingová režisérka

Miesto konania: Grösslingová 45, zasadacia miestnosť-prízemie, 811 09 Bratislava 1 - Staré Mesto + dabingové štúdio (bude upresnené)

Počet účastníkov od-do: 5 - 12

Počet dní školenia/počet vyuč.hodín: 4 dni / 23 hod.

Vložné/1 účastník: 390 Eur /cena je bez DPH, organizátor nie je platcom DPH/ vrátane obeda

Organizácia školenia:

 • 8,30-9,00 hod. prezentácia
 • 9,00-12,00 hod. školenie
 • 12,00-13,00 hod. obedňajšia prestávka
 • 13,00-15,30 hod. školenie
 • v prípade viacdňového školenia je koniec školenia posledný deň o 14,45 hod.