• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Vytvoriť PDF súbor Tlačiť

Komunikáciou proti stresu

Opis

To, že vieme rozprávať, ešte neznamená, že vieme komunikovať. A pritom nesprávna komunikácia je najčastejším zdrojom stresu a napätia v medziľudských vzťahoch aj na pracovisku. Zmyslom komunikácie je to, čo ňou získate. Na tomto tréningu si budete môcť otestovať súčasnú úroveň kvality vašej komunikácie. Celý seminár je vedený dynamickým spôsobom. Je plný účelných a praktických cvičení, kde si potrebné komunikačné zručnosti reálne osvojíte a vylepšíte ich vďaka individuálnej spätnej väzbe.

Cieľová skupina:

 • manažéri a vedúci pracovníci
 • obchodníci, predajcovia
 • súkromní podnikatelia, asistenti, učitelia
 • ostatné osoby, ktoré aktívne využívajú, resp. si potrebujú zlepšiť svoje komunikačné zručnosti

Obsah:

 • Účinné NLP techniky – Neuro Lingvistické Programovanie pre lepšiu komunikáciu
 • Základný komunikačný model – prečo komunikujeme tak, ako komunikujeme
 • Ako sa naladiť a vybudovať si raport s druhou stranou
 • Najčastejšie stresory v medziľudskej komunikácii
 • Efektívne vedenie porád a pracovných rozhovorov
 • Emócie v komunikácii – ako ich správne vyjadriť a využívať
 • Podvedomé metaprogramy a ich vplyv na kvalitu našej komunikácie
 • Komunikačné zlozvyky a hriechy – naučte sa ich identifikovať a prekonať
 • Umenie počúvať a klásť správne otázky
 • Ako správne telefonovať
 • Efektívny spôsob prijímania a dávania kritiky
 • Asertívne reagovanie a riešenia na konflikty a problémy
 • Sebavedomé a zaujímavé vystupovanie na verejnosti
 • Zapojenie neverbálnej komunikácie pre lepšie pochopenie – očný kontakt, práca s hlasom, mimika, gestá a dotyky
 • Rokovanie a vyjednávanie, spracovanie námietok a primerané seba-presadenie
 • Vyjadrenie pochvaly, povzbudenia a ocenenia ako nástroj pre lepšie vzťahy aj výkony

Počet účastníkov od-do: 6 - 12

Počet dní aktivity/počet vyuč.hodín: 2 dni

Vložné je vrátane obeda

Organizácia školiacej aktivity /ŠA/:

 • 8,30-  9,00 hod. prezentácia
 • 9,00-12,00 hod. ŠA s prestávkou na občerstvenie
 • 12,00-13,00 hod. obedňajšia prestávka
 • 13,00-15,30 hod. ŠA
 • v prípade dvojdňového školenia je koniec školenia druhý deň o 14,45 hod.
Dátum začiatku:
Štv, 20 September 2018
Dátum ukončenia:
Pia, 21 September 2018
Kód kurzu:
140104/01
Cena:
259 EUR za 1 účastníka
Miesto:
bude upresnené

Školiteľ Meno Názov Spoločnosť
11Katka-Set-A_0034.jpg Katarína Kovalčíková Katarína Kovalčíková Laborus, s.r.o.
Telefón: +421 905 866 567 - asistent Laborus, s.r.o.
Adresa: Grösslingová 45 Bratislava
http://www.laborus.sk

Objednať tento kurz: Komunikáciou proti stresu

Údaje o spoločnosti

Kategória