E-mail

Atraktívne témy pre úspešných

Atraktívne témy pre úspešných
1

Ako byť dobrým prezentátorom?

Sob, 20 Október 2018 Ned, 21 Október 2018 375 EUR za 1 účastníka
Cieľom tréningu je zefektívnenie a posilnenie vášho vystupovania. Interaktívnou formou sa naučíte ovládať podstatné zložky efektívnej prezentácie tak, aby bol váš prejav sebavedomý, kultivovaný a zaujímavý pre vaše publikum. Osvojíte si jednoduché pravidlá, vďaka ktorým sa prezentovanie premení zo stresujúcej povinnosti na príjemnú súčasť vašej práce.

Kurz praktickým spôsobom zlepšuje rétoriku účastníkov pri pracovných stretnutiach, poradách a mítingoch, zdokonaľuje verbálny aj neverbálny prejav a odstraňuje monotónnosť a iné chyby prejavu.

Školiteľ: Katarína Kovalčíková
Miesto: bude upresnené
2

Komunikáciou proti stresu

Štv, 20 September 2018 Pia, 21 September 2018 259 EUR za 1 účastníka

To, že vieme rozprávať, ešte neznamená, že vieme komunikovať. A pritom nesprávna komunikácia je najčastejším zdrojom stresu a napätia v medziľudských vzťahoch aj na pracovisku. Zmyslom komunikácie je to, čo ňou získate. Na tomto tréningu si budete môcť otestovať súčasnú úroveň kvality vašej komunikácie. Celý seminár je vedený dynamickým spôsobom. Je plný účelných a praktických cvičení, kde si potrebné komunikačné zručnosti reálne osvojíte a vylepšíte ich vďaka individuálnej spätnej väzbe.

Školiteľ: Katarína Kovalčíková
Miesto: bude upresnené