E-mail

Atraktívne témy pre úspešných

Atraktívne témy pre úspešných
1

Ako sa má uchádzač vyhnúť chybám pri tvorbe ponúk v procese verejného obstarávania?

Str, 30 August 2017 Str, 30 August 2017 89 EUR za 1 účastníka

Cieľom tréningu je vysvetliť uchádzačom alebo záujemcom, ako majú správne postupovať v procese uchádzania sa o zákazku organizovanú obstarávateľom alebo verejným obstarávateľom s dôrazom na oblasti, kde je nutné venovať zvýšenú pozornosť. Účastníci sa naučia, ako majú postupovať pri tvorbe ponuky, akým najčastejším chybám sa majú vyvarovať a aké sú ich práva v procese verejného obstarávania.

Školiteľ: Juraj Líška
Miesto: Chopin Hotel Bratislava
2

Ako byť dobrým prezentátorom?

Str, 13 September 2017 Str, 13 September 2017 375 EUR za 1 účastníka
Cieľom tréningu je zefektívnenie a posilnenie vášho vystupovania. Interaktívnou formou sa naučíte ovládať podstatné zložky efektívnej prezentácie tak, aby bol váš prejav sebavedomý, kultivovaný a zaujímavý pre vaše publikum. Osvojíte si jednoduché pravidlá, vďaka ktorým sa prezentovanie premení zo stresujúcej povinnosti na príjemnú súčasť vašej práce.

Kurz praktickým spôsobom zlepšuje rétoriku účastníkov pri pracovných stretnutiach, poradách a mítingoch, zdokonaľuje verbálny aj neverbálny prejav a odstraňuje monotónnosť a iné chyby prejavu.

Školiteľ: Katarína Kovalčíková
Miesto: Chopin Hotel Bratislava
3

Komunikáciou proti stresu

Uto, 29 August 2017 Uto, 29 August 2017 259 EUR za 1 účastníka

To, že vieme rozprávať, ešte neznamená, že vieme komunikovať. A pritom nesprávna komunikácia je najčastejším zdrojom stresu a napätia v medziľudských vzťahoch aj na pracovisku. Zmyslom komunikácie je to, čo ňou získate. Na tomto tréningu si budete môcť otestovať súčasnú úroveň kvality vašej komunikácie. Celý seminár je vedený dynamickým spôsobom. Je plný účelných a praktických cvičení, kde si potrebné komunikačné zručnosti reálne osvojíte a vylepšíte ich vďaka individuálnej spätnej väzbe.

Školiteľ: Katarína Kovalčíková
Miesto: Chopin Hotel Bratislava
4

Vy ako značka."Budovanie viditeľnosti ONLINE."

... ... 0 EUR

V súčasnosti pre Vás pripravujeme obsahovú náplň kurzu: Vy ako značka. "Budovanie viditeľnosti  ONLINE." Kurz bude zverejnený v mesiaci august 2017. Garantom kurzu bude Andrej Salner, MSc.

Školiteľ: Andrej Salner
Miesto: Chopin Hotel Bratislava