Poradenská agentúra

Tlačiť

Väčšina podnikateľských subjektov sa vo svojom podnikaní stretáva s potrebou odborného poradenstva, ktoré sa týka rozličných oblastí podnikania. Firmy a ich majitelia často potrebujú poradiť pri zhodnotení vhodnosti podnikateľského zámeru (napr. z hľadiska reálnosti a výhodnosti), pri určení potreby krytia rozvojových alebo prevádzkových aktivít prostredníctvom úveru, ale i pri iných oblastiach, ktoré bezprostredne zasahujú do života firmy.


Naša spoločnosť realizuje na základe dlhoročných skúsenosti našich konzultantov z podnikovej praxe, odborné poradenstvo hlavne pre malé a stredné podniky. Našim cieľom je poskytovanie komplexného poradenstva, pretože si myslíme, že izolované čiastkové riešenia nie vždy prinášajú efekt v takom rozsahu, ako komplexné riešenia šité na mieru tej ktorej spoločnosti.

Naše poradenské služby Vám pomôžu  pri činnostiach, ktoré sa napríklad spájajú s:

 • finančným riadením,
 • riadením manažmentu úspor,
 • budovaním nákladovo štíhlej firmy,
 • tvorbou a implementáciou rozpočtov,
 • vypracovaním biznis plánov,
 • vypracovaním predbežnej analýzy cost/benefit,
 • vypracovaním feasibility study projektu,
 • zabezpečením investičných a prevádzkových úverov,
 • zabezpečením projektového financovania,
 • organizovaním obstarávacích procesov podľa platného zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
 • zabezpečením získania povinných energetických certifikátov na budovy,
 • vypracovaním a prípravou dokumentácie ku žiadosti o podnikateľský úver vo vybranej komerčnej banke a/alebo leasingovej spoločnosti,
 • vypracovaním marketingovej stratégie,
 • prieskumom trhu,
 • sprostredkovaním leasingu nehnuteľnosti a  technológií,
 • sprostredkovaním operatívneho a finančného leasingu,
 • sprostredkovaním poistenia

 

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať. Na základe Vašich požiadaviek Vám pripravíme ponuku, reflektujúcu Vami požadovaný rozsah služieb.