Personálne poradenstvo pre malé a stredné podniky

Tlačiť

Naša spoločnosť pomáha svojim klientom zorientovať na trhu informácií týkajúcich sa personálnej oblasti. Ľudia sú základom úspechu každej spoločnosti a preto musí byť personalistika jednou z kľúčových oblastí riadenia firmy.  Laborus, s.r.o. ponúka cestu rastu efektívnosti využitia personálu klienta, počnúc procesom výberov uchádzačov, cez ich prípravu a odborný rozvoj až po  nastavenie motivačného a hodnotiaceho systému personálu. Uvedené činnosti prispôsobujeme požiadavkám klientov, pretože sú jedinečné a špecifické.

V rámci personálneho poradenstva Vám vieme ponúknuť celú škálu služieb, napríklad:

  • analýzu východiskového stavu
  • návrhy konkrétnych možností riešení, prispôsobené požiadavke klienta
  • výber optimálneho riešenia v spolupráci s klientom
  • aplikáciu vybraného riešenia v praxi
  • feed-back zameraný na zhodnotenie úspešnosti implementácie