Poradenstvo finančného riadenia firmy pre malé a stredné podniky

Tlačiť

Malý a stredný podnikateľ v súčasnom turbulentnom období fungovania trhu venuje svoju primárnu pozornosť najmä požiadavke na zabezpečenie zákaziek, ktoré sú pre existenciu a prosperitu firmy nevyhnutné. Finančné riadenie sa pritom môže javiť ako príliš sofistikované a pre účely podnikania komplikované (veď malý podnikateľ predsa nie je veľkou korporáciu, ktorá musí mať prísne pravidlá fungovania).

Pre tieto dôvody naša spoločnosť najmä malým a stredným podnikateľom pripravila možnosť poradenstva, ktoré súvisí s riadením podniku. Podnik je zložitým organizmom, a preto je dôležité, aby bezchybne fungoval. Našou úlohou je pomôcť podnikateľom ozrejmiť zásady správneho riadenia firmy. V oblasti podnikateľského poradenstva sa orientujeme najmä na:

  • procesing rozpočtov pre podnikateľskú oblasť
  • tvorbu biznis plánov
  • ekonomické analýzy
  • finančné riadenie
  • manažment úspor
  • budovanie nákladovo štíhlych podnikov
  • rozvoj a zdokonaľovanie nákupných metód podniku vrátane implementácie pravidiel SOX pre oblasť nákupu
  • realizáciu procesov verejného obstarávania (vrátane prípravy a realizácie tendrov)
  • účtovníctvo a kontroling
  • poradenstvo v oblasti úverového zabezpečenia podnikania vrátane leasingového financovania